Bánh Tét Lá Cẩm Họ Huỳnh

Bánh Tét Lá Cẩm Họ Huỳnh là một cơ sở sản xuất bánh tét lâu đời ở Cần Thơ. Chúng tôi đã xây dựng trang web để họ giới thiệu về cơ sở của mình và đăng thông tin về các loại bánh mà họ đang cung cấp ra thị trường. Xem trang web tại đây: http://banhtethohuynh.com/