shoken.or.jp – Giới thiệu Văn hóa Nhật Bản

Website giới thiệu thông tin về thư pháp Nhật Bản, cung cấp bài kiểm tra trực tuyến và cấp chứng nhận cho các thành viên.

Các bài kiểm tra đa dạng và có phân theo từng cấp độ giúp phân loại học viên.